Kim jest neuropsycholog?

Wielu ludzi słyszało już w swoim życiu określenie neurologopeda, jednak niewiele osób wie, że istnieje też ktoś taki jak neuropsycholog. 

Neuropsycholog to nazwa pozwalająca dokładniej określić obszar wiedzy i kompetencji psychologa. Czyli neuropsycholog to taki psycholog, który jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii wszelkich zaburzeń funkcjonowania człowieka spowodowanych przez uszkodzenie lub nieprawidłowy rozwój centralnego układu nerwowego (mózgu). 

 

Neuropsycholog vs. neurologopeda 

Neurologopeda (w przeciwieństwie do neuropsychologa) zajmuje się głównie neurologicznie uwarunkowanymi zaburzeniami mowy (np. afazja) tymczasem neuropsycholog obejmuje swoimi działaniami całość funkcjonowania człowieka (mowę, myślenie, pamięć, zachowanie, emocje itp). 

Działania neuropsychologa są głównie kierowane do grupy osób z uszkodzeniem mózgu i obejmują diagnozę oraz rehabilitację neuropsychologiczną. 

Neuropsychologia to dynamicznie rozwijająca się sięgająca swoimi początkami do XIX wieku, dziedzina psychologii klinicznej, nauka badająca związek między pracą układu nerwowego a funkcjonowaniem poznawczym (czyli umysłowym, mentalnym) i zachowaniem człowieka. Kształtowała się jako odłam neurologii, by w rezultacie stanąć na pograniczu medycyny i psychologii. 

Komu pomaga neuropsycholog? 

Do mojego gabinetu najczęściej trafiają dzieci lub młodzież z dwojakiego rodzaju zaburzeniami: po pierwsze – zaburzeniami neurorozwojowymi czyli takimi, które rozpoczęły się już od początku życia dziecka. Dzieci z takimi zaburzeniami, charakteryzuje brak prawidłowego przebiegu etapów rozwoju mózgu. Oraz druga grupa dzieci z zaburzeniami nabytymi – czyli dzieci, których rozwój początkowo przebiegał prawidłowo jednak uległ on zaburzeniu z jakiegoś powodu (np. neuroinfekcji). 

Z mojej pomocy korzystają, więc między innymi dzieci: z trudnościami szkolnymi (dysleksją, dysgrafią, akalkulią), z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), z chorobą tikową, FASD, dzieci przedwcześnie urodzone (wcześniaki), dzieci z chorobami ogólnorozwojowymi (m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce).