Usługi

Spotkania indywidualne, grupowe, diagnoza i terapia dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Profesjonalna pomoc psychologiczna.

Zobacz jak pomagamy

Konsultacje

Konsultacja to jednorazowe spotkanie, w czasie którego rozmawiamy o potrzebach, rozwiewamy wątpliwości, szukamy optymalnych rozwiązań. 

Spotkanie polega na udzielaniu wsparcia czyli pomocy psychologicznej. 

Może być skierowane do rodziców lub ich dziecka. 

w

Terapia indywidualna

Psychoterapia to proces, który realizowany jest w czasie cotygodniowych indywidualnych sesji z pacjentem. Celem spotkań z terapeutą jest powrót do zdrowia psychicznego lub uzyskanie harmonii w funkcjonowaniu człowieka. Spotkania właściwe poprzedza wstępna diagnoza problemu pacjenta.

U nas terapia psychologiczna prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym i skierowana jest do dzieci i młodzieży przeżywających różnego rodzaju trudności emocjonalne, borykających się z zaburzeniami (np. depresja, lęk) lub będących w kryzysie. 

Terapia grupowa

Trening Umiejętności Społecznych, Zajęcia ogólnorozwojowe, Trening uwagi i pamięci, Akademia Emocji.  

Zajęcia grupowe to 60minutowe,  cotygodniowe spotkania, w czasie których uczestnicy nabywają, ćwiczą i doskonalą nowe umiejętności w zakresie rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego. 

Odbywają się w małych grupach (do 8 osób), na które obowiązuje kwalifikacja do grupy. Odbywa się to w czasie Konsultacji Kwalifikującej. 

Płatność za zajęcia jest przyjmowana z góry – za miesiąc zajęć/terapii (4 lub 5 zajęć w miesiącu). 

l

Diagnoza Psychologiczna

Diagnoza to proces polegający na określeniu mocnych i słabych stron danej osoby. Odpowiada na pytanie o przyczyny obecnego stanu rzeczy oraz wyznacza kierunek działań pomocowych w celu przywrócenia bądź poprawy w funkcjonowaniu. Zazwyczaj jest podzielona na kilka spotkań. 

Czas trwania diagnozy jest kwestią indywidualną i w wyjątkowych przypadkach może się wydłużyć, o czym rodzic jest niezwłocznie informowany. 

Standardowy czas trwania spotkań diagnostycznych:
1 spotkanie – wywiad (z rodzicem) – 45min
2 i/lub 3 spotkanie (z dzieckiem) – 60min-90min. 

Diagnoza Neuroflow

Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania należy dostarczyć na spotkanie z diagnostą (providerem).

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD metodą Neuroflow podzielona jest na etapy:

 1. Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego poprzez, okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.
 2. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:
  • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
  • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
  • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

 1. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:
  • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
  • co badają poszczególne testy
  • jakie wyniki uzyskało dziecko

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.

Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów  dziecka informacje.

Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem  dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

 1. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:
  • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
  • cenie każdego z  etapów ( nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
  • roli jaką pełni rodzic w procesie terapii
  • zobaczą demonstracyjną, skróconą terapię, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.
 1. Po każdym etapie terapii zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Za wszystkie usługi płatność odbywa się w dniu wizyty, gotówką. 

Terapia grupowa, indywidualna oraz diagnoza – spotkania płatne są z góry za miesiąc/cykl wizyt.

Cennik Usług Stacjonarnych